Chơi cùng JavaScript

Tram Ho

Khi học JavaScript bạn thử nghiệm các đoạn code nhỏ bằng các cách nào ?

Thử xem bạn đã dùng cách nào trong các cách sau nhé!

Cách 1: Chạy chương trình với browser

Tạo file index.html để chứa code của trang web.

Bạn có thể mở trực tiếp file hoặc “Go Live” với extension “Live Server” trên VSCode.

Cách 1.1: Viết nội dung JS trong thẻ <script></script>

File index.html:

Cách 1.2: Viết nội dung JS file main.js

Viết một file main.js rồi sử dụng làm source, và dùng thuộc tính src của thẻ script truyền đường dẫn đến file main.js để sử dụng

Cách này thì khá cồng kềnh khi muốn thử nghiệm nhanh một đoạn logic nhỏ. Tuy nhiên sẽ cần thiết nếu bạn thực hành liên quan đến DOM, styles.

Cách này không chia sẻ code online được.

Cách 2: Chạy chương trình với nodejs

Cài nodejs trên máy (thường sẽ có sẵn vì dev thường sử dụng npm)

Chạy lệnh node <filename>.js ở command line để thực thi

Cách này sẽ tiện hơn nếu muốn chạy một chương trình JS nhỏ không liên quan đến DOM.

Một tip được bạn hung.dev chia sẻ là có thể sử dụng gói nodemon để tự động load lại khi mình có chỉnh sửa trên file. Cám ơn nha bạn Hưng ^^

Chạy câu lệnh: npx nodemon example.js để vừa cài gói nodemon vừa thực thi code.

Bạn sẽ thấy dòng “Hello nodemon” bên dưới là code thực thi sau khi code trong file example.js của mình thay đối.

Cách 3: Sử dụng tab “Console” trên trình duyệt Chrome

Sử dụng browser Chrome, mở Console tab và thử nghiệm trực tiếp trên đó.

Cách này sẽ rất tiện khi mình muốn kiểm tra nhanh hay demo nhanh các đoạn code hay cú pháp của JS, vì trình duyệt có tích hợp sẵn để dùng.

Đặc biệt bạn có thể chơi với Web APIs như DOM, …

Cách 4: Sử dụng editor trên trang w3schools.com

Tương tự cách 1 tuy nhiên có thể thực hiện trên w3schools.com vì trên đây có một editor có sẵn để thử nghiệm.

Dù công cụ này không được hiện đại lắm nhưng việc ôn nhanh kiến thức cơ bản và thử nghiệm ngay tức thì trên trang này cũng rất hữu ích.

Cách 5: Sử dụng javascript.makeup

javascript.markup cũng là một cách để có thể chơi với JS và kết quả cũng khá dễ nhìn.

Cách 6: Các công cụ online giúp viết và chia sẻ chương trình

Một số công cụ online như: JSBin, JSFiddle, Repl.it

Các công cụ này thường yêu cầu tài khoản để lưu và chia sẻ chương trình.

JSBin

https://jsbin.com/

JSField

https://jsfiddle.net/

Replit

https://replit.com/

Playcode.io

https://playcode.io/


Trên đây là một số cách mình biết và hay sử dụng.

Còn bạn thì sao, bạn hay thử nghiệm JS như thế nào?

Cùng chia sẻ với mình bên dưới comment nhé!


Bài viết gốc nằm ở blog cá nhân của mình, mời bạn ghé chơi.

BeautyOnCode.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo