Cấu hình Xdebug cho Netbeans + PHP + Wamp

Lâu không đụng vào PHP, kết quả cũng search google tung tóe mới cấu hình xong con Wamp3 cho Netbeans có thể debug được.

Sau khi cấu hình mới phát hiện ra, cũng chả có gì – đơn giản chỉ là mình ko biết :”>. Note ra đây cho ngài nào cũng bị gà như mình.

 1. Tải bộ wamp3 ở địa chỉ này http://www.wampserver.com/en/#download-wrapper
 2. Sau khi tiến hành một loạt các bước next – next – next của windows quen thuộc, chắc chắn rằng Wamp server đã chạy. Truy cập vào localhost đã OK.
 3. Mở Netbeans lên và tích vào mấy cái options debug như hình sau
 4. Chắc chắn rằng, đường dẫn tới PHP Compiler đã ok (thực ra mình config sai nó vẫn chạy. Tuy nhiên cứ config đúng để phòng ngoại lệ)
  xdebug_general_tab
  Đảm bảo các tham số như Netbeans yêu cầu là OK. Mình để mặc định, chú ý tham số
  output_buffering = Off
  xdebug_debug_tab
 5. Restart lại Wamp và kiểm tra các Extension này đã được tích hay chưa (nếu chưa thì tích vào)
  wamp_debugging
  Sau bước này, để chắc ăn. mở tiếp 02 file php.ini để kiểm tra
  Thường thì ngài nào mát tay, làm tới đây là được rồi, tuy nhiên mình vẫn nên mở nó ra, ko vội 5 phút cho việc thiết lập môi trường, sau này dùng dài dài ?
  File php.ini thứ nhất của apache: wamp64/bin/apache/apache2.4.17/bin/php.ini
  Ta kiểm tra xem tham số đã đúng hay chưa: output_buffering = Off
  Và ở cuối file php.ini này có đoạn code tương tự như:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  ; XDEBUG Extension
  zend_extension ="d:/wamp64/bin/php/php5.6.16/zend_ext/php_xdebug-2.4.0-5.6-vc11-x86_64.dll"
  [xdebug]
  xdebug.remote_enable = On
  xdebug.profiler_enable = On
  xdebug.profiler_enable_trigger = On
  xdebug.profiler_output_name = cachegrind.out.%t.%p
  xdebug.profiler_output_dir ="d:/wamp64/tmp"
  xdebug.show_local_vars=0

  Tiến hành kiểm tra tương tự với file php.ini trong thư mục php: \wamp64binphpphp5.6.16ph
  Sau bước này ok rồi,

 6. Để kiểm tra, tạo 1 project helloworl và set break point để test phát
  test_debugKết quả OK: Break point đã ăn. Debugger đã sẵn sàng để chiến. Lưu ý đối với các framework to như ZendFramework, có thể có một chút vấn đề tuy nhiên đó không phải do Netbeans và wamp, mà do một số tham số bị disable. Trường hợp cụ thể, vui lòng search googleok_php_debugging
 7. Có vẻ còn hơi loằng ngoằng. Ngài nào test lại và comment giúp phát xem có bỏ được bước nào đi không ?

ITZone via dicay

Chia sẻ bài viết ngay