Cài đặt Zabbix Server 5.0 trên CentOS 7

Tram Ho

Zabbix là một công cụ giám sát dịch vụ hệ thống mạng phân tán mã nguồn mở, có nhiều tính năng độc đáo và khả năng tùy biến cao. Zabbix có khả năng phục vụ cho hệ thống mạng tầm trung và lớn của các doanh nghiệp hiện tại với mức chi phí đầu tư vừa phải. Zabbix được thiết kế để giám sat, theo dõi trạng thái hoạt động của hạ tầng mạng (network), máy chủ (server), các ứng dụng (applications) theo thời gian thực. Phát triển theo mô hình client – server, zabbix có thể thu thập các loại dữ liệu khác nhau nhằm tạo biểu đồ thống kê về hiệu suất hay trạng thái tải (load trends) của các đối tượng được giám sát.

Trong bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Zabbix Server version 5.0 trên hệ điều hành Centos 7.

Bước 1: Cấu hình Selinux sang chế độ cho phép

Bước 2: Cài đặt Zabbix server

 • Cài đặt Zabbix repository

 • Cài đặt Zabbix Server & Zabbix Agent

 • Cài đặt Zabbix frontend

Chỉnh sửa tập tin zabbix.repo để bật cho phép cài zabbix-frontend từ responsitory

Đặt giá trị enable = 1 vào [zabbix-frontend]
Sau đó tiến hình cài đặt Zabbix frontend từ repository

Bước 3: Cài đặt MariaDB

 • Thêm repository cài đặt MariaDB
  MariaDB thì các bạn có thể cài đặt từ repo hoặc từ gói tar, ở đây mình sẽ cài từ repo
  Để thêm repository để cài đặt MariaDB ta tiến hành tạo file mariadb.repo như sau:

Copy và paste đoạn text sau vào và save lại file:

 • Cài đặt MariaDB Server và MariaDB Client

 • Khởi động MariaDB Service

 • Đặt lại mật khẩu cho database
  Bảo mật mysql bằng cách thay đổi mật khẩu mặc định cho Mysql root:

Lưu ý: từ phiên bản MariaDB 10.04 trở đi các bạn có thể login mà không cần nhập password

 • Tạo User và Database cho Zabbix

 • Import database Zabbix
  Tạm thời cấu hình innodb_strict_mode = OFF để tránh lỗi Mysql “ERROR 1118 (42000) at line 1284: Row size too large (> 8126)”

Khi chạy lệnh import data và schema bạn sẽ được hỏi password, hãy nhập password bạn đã được tạo ở bước trên

Cấu hình lại innodb_strict_mode = ON

Bước 4: Cấu hình Zabbix Server
Chỉnh sửa file zabbix_server.conf

Các tham số cần quan tâm:

 • DBHost=localhost (Database Host)
 • DBName=zabbix (Database Name)
 • DBUser=zabbix (Database Username)
 • DBPassword=password (Database Password)

Bước 5: Cấu hình PHP
Mở tập tin zabbix.conf uncomment ; php_value[date.timezone] = Europe/Riga và sửa thành Asia/Ho_Chi_Minh

Bước 6: Khởi động Zabbix Server và Agent

Bước 7: Khởi động lại web Apache server

Bước 8: Thiết lập firewall

Bước 9: Thiết lập Zabbix Dashboard
Sau khi hoàn tất các bước trên, chúng ta tiến hành mở trình duyệt và nhập địa chỉ http://ip_server/zabbix

image.png

Chọn Next

image.png

Chọn Next

image.png
Nhập thông tin database chọn Next

 

image.png

Đặt tên Zabbix Server chọn Next

image.png

Chọn Next

image.png

Chọn Finish

Sau khi thiết lập xong, bạn đăng nhập vào Zabbix Dashboard bằng tài khoản default Admin/zabbix
image.png

Giao diện Dashboard trên Zabbix server
image.png

Các bạn nhớ thay đổi mật khẩu của tài khoản quản trị (Admin) để đảm bảo ANTT, bạn truy cập Administrator –> Users –> Admin vào “change password”

Như vậy quá trình thực hiện các bước cài đặt Zabbix trên Centos đã hoàn thành.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo