Cách tiếp cận tính năng trung tâm: Quy tắc mới cho các phát triển ứng dụng di động

Diem Do

 

 

Cách tiếp cận thông thường của các tổ chức backfires

 

Một thực tế chung trong phát triển ứng dụng là các tổ chức triển khai một nhóm cho mỗi platform. Các sản phẩm kết quả giống như được nhân đôi với sự phát triển, quy trình luôn luôn tiến bộ song song. Thay vì việc sử dụng các trường hợp và chức năng đặc biệt , những ứng dụng  đang chuyển cùng những tính năng  và chỉ các platform là khác nhau.

 

Nếu một ứng dụng được chuẩn bị trong một platform đơn lẻ, và nó sai, thì ảnh hưởng đến tổ chức một chút. Nhưng nếu cùng ứng dụng được phát hành trong 4 platform khacsnhau tại cùng một thời điểm, tầm quan trọng của sự thất bại sẽ lớn. Hơn nữa, việc cập nhật ứng dụng và sửa chửa lỗi sẽ trở nên phức tạp hơn và tốn thời gian hơn như 4 platform khác nhau để tập trung vào. Vì thế, có hay không một lối thoát để thoát ra khỏi cái vòng này? Dĩ nhiên, có một cách là có thể được thông qua bởi các tổ chức để bác bỏ vấn đề này.

 

Cách tiếp cận mới

 

Một vài tổ chức mới bỏ qua các phương pháp nền tảng cụ thể tiện lợi và bắt đầu áp dụng cách tiếp cận phát triển ứng dụng tính năng trung tâm. Cách mới của những ứng dụng phát triển sẽ đặt trọng tâm vào những tính năng và trường hợp sử dụng sẽ có kết quả tốt hơn với những xác suất cao được nhận từ các khán giả.

 

Những ứng dụng sử dụng cách tiếp cận dựa trên chức năng có thể dễ dàng để kết hợp với những platform khác nhau cũng như chúng phải được tinh chỉnh theo một trong các tiêu chuẩn mã hóa, phương pháp thiết kế UX và UI của những platform này. Vì thế rõ ràng là nếu một nhóm hoàn toàn dành riêng cho việc phát triển một tính năng riêng thì kết quả trở nên hoàn hảo và không có bất kì sự trùng lặp nào.

 

Làm thế nào một sự chuyển đổi sơ sinh  có thể trở thành một cách tiếp cận mới trong sự phát triển ứng dụng?

 

Một tổ chức quyết định sử dụng cách tiếp cận này để phát triển một ứng dụng nên quyết định nhóm nòng cốt đầu tiên.  Nhóm này nên có một sự hiểu biết thích hợp là tại sao ứng dụng đang được xây dựng và nội dung nào mà ứng dụng sẽ chuyển tới khách hàng.

 

Ví dụ, nếu một tổ chức phát triển một ứng dụng di động dịch vụ trung tâm, một nhóm sẽ được tham gia vào dự án nên có một kiến thức đầy đủ về các dịch vụ và mục đích của nó. Nhóm này nên làm việc đầu tiên trên dịch vụ và mong đợi cách mà những dịch vụ này có thể được cung cấp  thông qua nền tảng di động. Cùng nhóm này nên được triển khai để làm việc trên giao diện người dùng và những biến đổi của những tính năng này trên nền tảng di động sau khi xem xét cái nào phù hợp nhất với những ứng dụng tự nhiên.

 

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải chấp nhận trường hợp rằng những nền tảng di động  thì khác nhau trên nhiều phương diện và mỗi thành viên của nhóm cốt lõi sẽ được chọn để làm việc trên một dự án sẽ có trình độ hơn và quan tâm nhiều hơn dẫn tới một nền tảng riêng biệt. Vì thế tính năng dựa trên chiến lược phát triển sẽ làm việc tốt như không có bất kì hạn chế nào đòi hỏi chuyên môn nền tảng cụ thể dẫn tới giai đoạn thực hiện. Sự tiếp cận mới sẽ giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc , và nổ lực. Hơn nữa, việc cải thiện tính năng của những ứng dụng và việc duy trì sẽ là công việc đơn giản hơn.

 

Vì thế, thời gian của những tổ chức áp dụng cách tiếp cận phát triển mới này sẽ cải thiện tỷ lệ thành công của ứng dụng được phát triển và dẫn đến sự tiến triển của những ứng dụng dựa trên nhiều tính năng hơn sẽ có lợi cho người dùng cuối bằng cách tốt hơn.

 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : developer-tech.com