Cách ghi đè API Express

Tram Ho

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo.
Nếu bạn thấy Blog này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé.

Overriding the Express API

Express API bao gồm các hàm và Properties khác nhau trên các đối tượng requestresponse. Chúng được kế thừa từ prototype. Có hai điểm cơ bản mà chúng ta có thể mở rộng cho API Express:

  1. Các prototype global tại express.requestexpress.response.
  2. Prototype dành riêng cho app tại app.requestapp.response.

Việc thay đổi các prototype chung sẽ ảnh hưởng đến tất cả các ứng dụng Express đã load trong cùng một quy trình. Nếu muốn, có thể thực hiện các thay đổi dành riêng cho ứng dụng bằng cách chỉ thay đổi các prototype dành riêng cho ứng dụng sau khi tạo ứng dụng mới.

Methods

Bạn có thể ghi đè chữ ký và hành vi của các hàm hiện có bằng của riêng bạn, bằng cách gán một hàm tùy chỉnh.

Sau đây là một ví dụ về ghi đè hành vi của res.sendStatus.

Việc thực hiện trên làm thay đổi hoàn toàn signature ban đầu của res.sendStatus. Bây giờ nó chấp nhận một status code, encoding typemessage sẽ được gửi đến client.

Hàm ghi đè hiện có thể được sử dụng theo cách này:

Properties

Các Properties trong API Express là:

  1. Properties được chỉ định (ví dụ: req.baseUrl, req.originalUrl)
  2. Được định nghĩa là getters (ví dụ: req.secure, req.ip)

Vì các Properties trong mục 1 được gán động (dynamically) trên các đối tượng requestresponse trong contexts của chu kỳ response-request hiện tại, nên không thể ghi đè hành vi của chúng.

Các Properties trong mục 2 có thể được ghi đè bằng cách sử dụng Express API extensions API.

Đoạn code sau đây viết lại cách value của req.ip được dẫn xuất (derived). Bây giờ, nó chỉ đơn giản trả về value Client-IP của headers request.

Prototype

Để tạo ra API Express.js, thì người ta đã tạo ra các request/response được truyền đến Express.js (ví dụ: thông qua app(req, res)) cần phải kế thừa từ cùng một chuỗi prototype. Theo mặc định sẽ là http.IncomingRequest.prototype dành cho requesthttp.ServerResponse.prototype dành cho response.

Trừ khi cần thiết, chúng ta khuyến nghị rằng điều này chỉ được thực hiện ở cấp ứng dụng (app), thay vì trên global.

Roundup

Như mọi khi, mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

Nếu bạn thấy Blog này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Thank you.

Ref

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo