Các phương thức xử lý mảng (Array) phổ biến trong JavaScript

Tram Ho

Xin chào các bạn, tips về CSS nhiều rồi hôm nay ta đổi gió một chút với JavaScript. Chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ đó là “Các phương thức xử lý mảng (Array) phổ biến trong JavaScript”. Những method này chắc chắn bạn sẽ sử dụng rất nhiều khi làm việc với JavaScript và các framework của nó.

Bài chia sẻ này một phần giúp các bạn mới học nắm chắc kiến thức hơn, một phần cũng là để mình ôn lại kiến thức (chủ yếu để mình có nguồn tìm kiếm mỗi khi code ngáo  ta bắt đầu thôi

1. concat()

concat() dùng để nối 2 hay nhiều mảng với nhau

 • concat() KHÔNG làm thay đổi mảng ban đầu
 • concat() trả về 1 mảng mới sau khi nối

Cú pháp

2. filter()

filter() dùng để lọc ra các phần tử trong mảng thoả mãn một điều kiện nào đó

 • filter() KHÔNG làm thay đổi mảng ban đầu
 • filter() trả về 1 mảng mới sau khi lọc
 • filter() trả về một mảng RỖNG nếu không có phần tử nào thỏa mãn điều kiện

Cú pháp

3. find()

find() cũng dùng để lọc phần tử trong mảng, tuy nhiên nó sẽ trả về giá trị ĐẦU TIÊN tìm thấy ở trong mảng hoặc có thể trả về undefined nếu không tìm thấy

 • find() KHÔNG làm thay đổi mảng ban đầu

Cú pháp

4. forEach()

forEach() dùng để duyệt qua từng phần tử của mảng

 • forEach() trả về undefined

Cú pháp

5. includes()

Đây là method mới trong ES6

includes() kiểm tra xem phần tử đã cho có tồn tại trong mảng hay không

 • includes() KHÔNG làm thay đổi mảng ban đầu
 • includes() trả về kiểu Boolean: true nếu tìm thấy hoặc false nếu không tìm thấy

Cú pháp

6. indexOf()

indexOf() dùng để tìm kiếm vị trí của phần tử trong mảng

 • indexOf() KHÔNG làm thay đổi mảng ban đầu
 • indexOf() trả về giá trị index ĐẦU TIÊN của mảng nếu phần tử tồn tại trong mảng
 • indexOf() trả về -1 nếu phần tử không tồn tại trong mảng

Cú pháp

7. join()

join() dùng để tạo ra một chuỗi mới bằng cách nối tất cả các phần tử của mảng, mặc định ngăn cách chúng bởi dấu phẩy hoặc một chuỗi ký tự xác định.

 • join() KHÔNG làm thay đổi mảng ban đầu
 • join() trả về chính phần tử nếu mảng chỉ có một phần tử
 • join() trả về một chuỗi rỗng "" nếu arr.length === 0

Cú pháp

8. map()

map() giúp tạo ra một mảng mới với các phần tử là kết quả từ việc thực thi một hàm lên TỪNG PHẦN TỬ của mảng ban đầu

 • map() KHÔNG làm thay đổi mảng ban đầu

Cú pháp

9. pop()

pop() dùng để xoá phần tử cuối cùng ra khỏi mảng

 • pop() CÓ làm thay đổi mảng ban đầu
 • pop() trả về phần tử đã bị xoá ra khỏi mảng
 • pop() trả về undefined nếu mảng rỗng

Cú pháp

10. shift()

Trái ngược với pop()shift()

shift() dùng để xoá phần tử đầu tiên ra khỏi mảng

 • shift() CÓ làm thay đổi mảng ban đầu
 • shift() trả về phần tử đã bị xoá ra khỏi mảng
 • shift() trả về undefined nếu mảng rỗng

Cú pháp

Tạm kết

Bài viết có vẻ đã đủ dài, mình xin tạm dừng ở đây để tránh cảm giác chán nản khi xung quanh toàn là chữ

À có một note nhỏ đó là lại sao mỗi method mình đều chỉ ra phương thức là trả về cái gì ? nó có làm thay đổi array gốc không ? Các bạn hãy thật chú ý nhé, vì sau này khi làm việc với dữ liệu sẽ rất quan trọng các vấn đề này, khi bạn kiểm soát tốt dữ liệu, output của method bạn sẽ biết chính xác khi nào cần dùng method nào để thỉnh thoảng không bị ngáo như mình

Nếu thấy bài viết hay, hãy cho mình +1 upvote nhé. Nếu thích mình hãy nhấn nút follow để biết thêm nhiều thứ hay ho hơn. Chúc bạn thành công !

Hẹn gặp lại ở part 2 nhé !

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo