Atlassian đưa ra quản lý lập trình dựa trên Git

Ngoc Huynh

Stash Data Center có thể hỗ trợ hàng ngàn lập trình viên tất cả đệ trình về những thay đổi lập trình của họ cùng lúc.

Để giúp các tổ các công ty quản lý xây dựng các ứng dụng nội tại, các nhà lập trình và các nhà cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả hơn, thì Atlassian đang đưa ra một dịch vụ quản lý lập trình dành cho các công ty được dựa trên phần mềm Git.

Stash Data Center được thiết kế để cung cấp các thời hạn phát triển đã tiến hành đang gặp phải bởi các nhóm lập trình của nhiều công ty, khi họ làm theo phương pháp luận phát triển devops phổ biến.

Devops ứng suất các chu trình phát triển ngắn, tích hợp liên tục, và sự phối hợp chặt chẽ với các nhóm vận hành.

Stash được dựa trên Git, một chương trình quản lý lập trình được phát triển bởi Linux Torvalds nhằm kiểm soát sự phát triển nhân của hệ điều hành Linux, mà đã được thực hiện dựa trên sự hợp tác của gần 12,000 lập trình viên kể từ năm 2005.

Git đã trở thành một trong những hệ thống quản lý source code rộng rãi nhất. Có hơn 60% các lập trình viên khi được Gartner khảo sát đã cho biết hiện tại họ đang sử dụng Git để quản lý code.

Dịch vụ Git của Atlassian đã được thiết kế cho khối lượng công việc của một công ty một cách cụ thể . Công ty có thể dễ dàng hỗ trợ hàng ngàn người dùng thực hiện công việc cùng lúc khi nền tảng của code hay phát sinh sinh sự thay đổi.

Git làm cho nhiều nhà lập trình có khả năng làm việc trên dự án tương tự vào cùng một thời điểm, nhờ vào cấu trúc khối lượng công việc theo nhánh. Dịch vụ mang đến một tập hợp bộ điều khiển truy cập giới hạn các lập trình viên cá nhân ở các mức độ nhánh, dự án, hay nguồn chứa.

Công ty sử dụng các cụm cơ sở dữ liệu và các hệ thống tập tin được chia sẻ để giảm thiểu thời gian chết, loại bỏ việc thiết lập công việc phải có để có các khả năng nội bộ như thế.

Atlassian đã tích hợp hai công cụ riêng của công ty vào dịch vụ để tăng tốc quá trình phát triển hơn nữa: Jira – phần mềm theo dõi lỗi kỹ thuật, và Bamboo – phần mềm tích hợp liên tiếp dành cho các thử nghiệm nhanh các phiên bản mới của một quá trình.

Công ty đã tiết lộ Stash Data Center trong tháng Chín và đang đăng ký chọn lọc người dùng như là những người kiểm tra thử nghiệm.

Công ty Amadeus đã sử dụng dịch vụ để phối hợp các hoạt động của 3000 lập trình viên. Ames Research Center của NASA sử dụng Stash để hợp tác với Federal Aviation Administration.

Cisco, Splunk, và Ciena – nhà sản xuất thiết bị viễn thông cũng đã là những người dùng của dịch vụ.

Stash Data Center có chi phí là $24,000 mỗi năm.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/