Atlassian chú trọng đến khả năng xác nhận, tích hợp trong bản nâng cấp của Bitbucket

Ngoc Huynh

Phiên bản 5.0 của công cụ quản lý code thêm sự xác nhận an toàn hơn và tích hợp chặt chẽ hơn với nền tảng tích hợp liên tục Bamboo.

Nhấn mạnh đến enterprise devops, Atlassian đang chú trọng đến những cải tiến tự động dành cho các nền tảng tích hợp liên tục và quản lý code hiện có của hãng.

Phiên bản 5.0 của Bitbucket Server và Data Center, công cụ quản lý code Git của Atlassian chú trọng đến các yêu cầu tuân thủ với khả năng xác nhận (verification) an toàn hơn. Chỉ có tác giả của commit mới có thể push những thay đổi trở lại repo trung tâm, và một log các thay đổi của code được giữ lại cho các mục đích kiểm tra. Data Center được dùng cho mục đích triển khai datacenter, với các khả năng như clustering (xếp thành nhóm) và độ sẵn sàng cao. Bitbucket Server được deploy trên một server riêng lẻ.

Ngoài ra, smart mirror authencation caching trong Data Center 5.0 cho phép các team toàn cầu duy trì mirror access bằng caching authentication credentials trong trường hợp cúp điện. Các bản nâng cấp của Bitbucket hiện đang ở giai đoạn phát hành beta.

Phiên bản 6 của Bamboo – nền tảng tích hợp liên tục của Atlassian, nhấn mạnh đến Bamboo Specs, cho phép Bamboo xây dựng các kế hoạch được lập cấu hình như code. Điều này sẽ giúp các lập trình viên có thể kiểm soát quá trình phát triển, khi họ không phải liên quan đến các nhóm khác hoặc khi chuyển đổi giữa các hệ thống xây dựng và code. Với các cấu hình được lưu giữ như là code, thì việc thay đổi thiết lập cấu hình không còn cần phải chỉnh sửa trong giao diện người dùng của Bamboo.

Atlassian cũng đang tích hợp chặt chẽ giữa Bitbucket Server, Bamboo, và công cụ quản lý dự án Jira Software Server. “Trong Bitbucket Server 5.0, chúng tôi đang thêm các phím tắt cấp repo để cho phép các nhóm kết nối một repo với bất kỳ asset nào có liên quan, như dự án Jira”, Amber Frauenholtz, giám đốc tiếp thị sản phẩm Bitbucket Server nói. Thêm vào đó việc tích hợp Bamboo với Bitbucket Server đang được nâng cấp.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com