Apple lên kế hoạch cho phiên bản Swift 4.0

Ngoc Huynh

Phiên bản sắp tới của ngôn ngữ lập trình dự kiến trình làng vào năm tới, nhấn mạnh đến tính ổn định của thư viện chuẩn và thư viện nguồn.

Vừa mới ra mắt phiên bản Swift 3.0, Apple đang lên kế hoạch tỉ mỉ cho phiên bản 4.0, dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm sau.

Việc nâng cấp sẽ được thực hiện từ khả năng đàn hồi cho mô hình sở hữu bộ nhớ cho tới các chuỗi (string), đặc biệt chú trọng đến tính ổn định của thư viện nguồn đối với code và tính ổn định của ABI đối với thư viện chuẩn.

Cuối cùng, Apple quyết định phân chia kế hoạch phát triển phiên bản Swift 4.0 thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 liên quan đến tính ổn định của ABI và thư viện nguồn. Ở giai đoạn này, hãng sẽ xem xét đến các tính năng mà về cơ bản không làm thay đổi ABI của các tính năng hiện có hoặc ngụ ý về một sự thay đổi làm phá vỡ ABI đối với thư viện chuẩn.

Các tính năng ưu tiên hàng đầu hỗ trợ các mục tiêu của giai đoạn 1 bao gồm accommodations để hỗ trợ mã nền (code base) của các phiên bản khác nhau của ngôn ngữ, do vậy Swift có thể đem đến các mục tiêu tương thích thư viện nguồn trong khi vẫn phát triển liên tục. Cũng trong giai đoạn 1, Apple sẽ tìm kiếm khả năng đàn hồi, đặc biệt để kích hoạt các API liên quan trong khi duy trì ABI ổn định. Cụ thể, khả năng đàn hồi sẽ loại trừ vấn đề fragile base class problem mà hay xảy ra ở một số ngôn ngữ hướng đối tượng bằng cách mô tả các kiểu thay đổi của API có thể được tạo ra mà không cần phải phá vỡ ABI.

Apple cũng nghĩ đến những cải tiến cần thiết của generics trong thư viện chuẩn. Thư viện có nhiều workaround dành cho các deficiencies của ngôn ngữ, và nếu các deficiencies cơ bản của ngôn ngữ giữ nguyên, thì chúng sẽ trở thành một phần cố định của ABI ổn định.

Các lập trình viên hệ thống đang tìm kiếm một mô hình dựa trên Cyclone/Rust dành cho các mô hình sở hữu bộ nhớ thuộc các ứng dụng hiệu suất cao. Tính năng này về cơ bản sẽ có ảnh hướng lớn đối với ABI, từ những mối quan tâm của ngôn ngữ ở mức độ thấp như “inout” và “addressors” ở mức độ thấp cho tới những tác động của nó đối với thư viện chuẩn. Mặc dù mô hình sở hữu full memory thì có thể quá lớn đối với giai đoạn 1 của Swift 4, nhưng Apple cần một thiết kế toàn diện để hiểu rõ cách sẽ thay đổi ABI như thế nào.

Apple cho biết hãng cần cải thiện code generation, kể cả việc tương tác với runtime của ngôn ngữ, nhằm làm ổn định ABI. Và giai đoạn 2 trong tiến trình phát triển Swift 4.0 sẽ được bắt đầu vào mùa xuân tới, sau khi việc triển khai các tính năng của giai đoạn 1 thành công.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/