Airbnb tuyên bố từ bỏ React Native, về lại với Native

Tram Ho

Trong một bài chia sẻ gần đây, team kỹ sư Airbnb đã tuyên bố rằng họ sẽ cho ngưng việc dùng React Native trong sản phẩm của mình vì những lỗi kỹ thuật không đáng có của nó. Từ cuối năm 2018 đến đầu 2019, họ sẽ dần chuyển sang dùng native trong thời gian tới đây.

React Native đã trở thành một topic nóng gây tranh cãi trong thời gian gần đây, nhiều công ty tuyên bố rằng họ đang dần dần nhả ra và không dùng nó nữa, một số tinh tồn khác cũng cho thấy Facebook cũng đang không dùng React Native cho khá nhiều sản phẩm nội bộ của họ.

.ub196c93efa768db8f29aa97991c004bf { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .ub196c93efa768db8f29aa97991c004bf:active, .ub196c93efa768db8f29aa97991c004bf:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub196c93efa768db8f29aa97991c004bf { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub196c93efa768db8f29aa97991c004bf .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub196c93efa768db8f29aa97991c004bf .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub196c93efa768db8f29aa97991c004bf:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  21 Thư viện tuyệt vời dành cho dự án React Native của bạn

.u4a60aeab27f1cd56d1ab79ac4b9f678d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u4a60aeab27f1cd56d1ab79ac4b9f678d:active, .u4a60aeab27f1cd56d1ab79ac4b9f678d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4a60aeab27f1cd56d1ab79ac4b9f678d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4a60aeab27f1cd56d1ab79ac4b9f678d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4a60aeab27f1cd56d1ab79ac4b9f678d .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4a60aeab27f1cd56d1ab79ac4b9f678d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Nhận định “năm 2019 là thời kỳ của React Native” là do đâu?

Tuy nhiên, Microsoft lại đi theo hướng ngược lại, họ đã viết lại phần mềm Skype bằng React Native trên tất cả các platforms. Trong một dòng Tweet gần đây của Sean Larkin, anh cũng tiết lộ rằng Office 365 cũng đang được viết lại bằng React Native.

Chúng ta cũng có thể thấy được sự rẻ hướng thú vị của ngành công nghệ khi Microsoft đang tập trung nhiều về React Native trong khi đó Facebook lại tỏ ra không còn mặn mà với công nghệ này nữa. Có một vài thay đổi trong Reac Native khá phù hợp với những nhu cầu của Microsoft, hy vọng rằng sắp tới chúng ta sẽ thấy được nhiều thay đổi thú vị từ phía công ty này.

Đối với một người từng build ứng dụng bằng React Native như tôi, tôi hiểu rất rõ rằng không có gì là màu hồng mãi. Ví dụ như phần tooling khá tệ, ecosystem còn phân mảnh nhiều, không như ReactJS, React Native sẽ phù hợp với một số người và không hợp với một số người.

steemit

.u24760db56d19a1528a276dfc9d210064 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u24760db56d19a1528a276dfc9d210064:active, .u24760db56d19a1528a276dfc9d210064:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u24760db56d19a1528a276dfc9d210064 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u24760db56d19a1528a276dfc9d210064 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u24760db56d19a1528a276dfc9d210064 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u24760db56d19a1528a276dfc9d210064:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Tổng quan về React Native

.udb2c6c9da939a4cb370c39e3e5f55ae2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .udb2c6c9da939a4cb370c39e3e5f55ae2:active, .udb2c6c9da939a4cb370c39e3e5f55ae2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .udb2c6c9da939a4cb370c39e3e5f55ae2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .udb2c6c9da939a4cb370c39e3e5f55ae2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .udb2c6c9da939a4cb370c39e3e5f55ae2 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .udb2c6c9da939a4cb370c39e3e5f55ae2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Khi bạn chuyển từ trải nghiệm web sang native app (phần 1)

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : steemit .u24760db56d19a1528a276dfc9d210064 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u24760db56d19a1528a276dfc9d210064:active, .u24760db56d19a1528a276dfc9d210064:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u24760db56d19a1528a276dfc9d210064 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u24760db56d19a1528a276dfc9d210064 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u24760db56d19a1528a276dfc9d210064 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u24760db56d19a1528a276dfc9d210064:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Tổng quan về React Native .udb2c6c9da939a4cb370c39e3e5f55ae2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .udb2c6c9da939a4cb370c39e3e5f55ae2:active, .udb2c6c9da939a4cb370c39e3e5f55ae2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .udb2c6c9da939a4cb370c39e3e5f55ae2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .udb2c6c9da939a4cb370c39e3e5f55ae2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .udb2c6c9da939a4cb370c39e3e5f55ae2 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .udb2c6c9da939a4cb370c39e3e5f55ae2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Khi bạn chuyển từ trải nghiệm web sang native app (phần 1)