9 công việc về công nghệ tốt nhất năm 2016

Ngoc Huynh

Tờ US News & World Report vừa mới công bố danh sách xếp hạng 9 công việc tốt nhất hiện nay. Theo đó, đứng đầu tốp những công việc về công nghệ tốt nhất năm 2016 bao gồm lập trình viên máy tính, quản lý CNTT và phát triển phần mềm.

9. Lập trình viên máy tính

Lập trình viên máy tính là những người viết mã lệnh (code) tạo ra chương trình phần mềm thực thi.

8. Quản trị hệ thống

Nhà quản trị hệ thống xác định các vấn đề mạng, thực hiện cập nhật cho các thiết bị và phần mềm

7. Chuyên gia hỗ trợ máy tính

Chuyên gia này có thể phát hiện và khắc phục các sự cố máy tính

6. Quản trị cơ sở dữ liệu

Nhà quản trị cơ sở dữ liệu (DBA – Database Admonistrator) thiết lập các cơ sở dữ liệu theo nhu cầu của công ty, đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và an toàn.

5. Phân tích an ninh thông tin

Các chuyên gia công nghệ này sẽ đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin; họ giám sát, cố gắng ngăn chặn và đối phó với các hành vi vi phạm dữ liệu và tấn công mạng khác.

4. Quản lý CNTT

Các chuyên gia này sẽ giúp các tổ chức quản lý các hệ thống công nghệ, kể cả việc cài đặt cập nhật hệ thống và thương lượng với các nhà cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm hiện tại hoặc mua mới.

3. Phát triển web

Nhà phát triển web thiết kế và xây dựng các trang web và ứng dụng dựa trên web cho doanh nghiệp.

2. Phát triển phần mềm

Nhà phát triển phần mềm thiết kế các chương trình máy tính dựa trên sự sáng tạo và những hiểu biết chuyên môn của mình.

1. Phân tích hệ thống

Nhà phân tích hệ thống sẽ giúp các công ty đánh giá và nâng cấp các hệ thống máy tính.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://money.usnews.com/