8 đặc điểm của một code phần mềm hay

Ngoc Huynh

Lập trình phần mềm dường như có mặt ở khắp nơi, vì có vẻ phần mềm chi phối mọi thứ xung quanh chúng ta, từ máy tính cho đến các xe hơi, tủ lạnh. Nhưng không phải tất cả code đều được tạo ra như nhau. Các chương trình phần mềm khác nhau, ngay cả các chương trình phần mềm đó phục vụ cùng mục đích, thì có thể khác nhau rất lớn về chất lượng lập trình. Lập trình phần mềm “hay” là gì? Các lập trình viên thường sẽ có các câu trả lời khác nhau cho câu hỏi đó. Tuy nhiên, một số tiêu chuẩn chất lượng được trích dẫn trong bài viết này là các đặc điểm của lập trình hay. Dưới đây là 8 đặc điểm như thế.

Nó hoạt động

Phần mềm, sau cùng dùng để phục vụ một mục đích nào đó. Trong khi một số lập trình viên thì cho rằng đó là điều hiển nhiên, thì một số khác thì cho rằng điều đầu tiên của code hay là phải hoạt động được. Nếu code không đáp ứng các nhu cầu như lúc thiết kế ban đầu, thì không thể gọi đó là code hay được.

Dễ đọc

Các lập trình viên có vẻ tán thành rằng một trong các tiêu chuẩn chất lượng quan trọng của code đó là có thể đọc được. Code mà được viết theo cách mà các lập trình viên khác có thể hiểu được dễ dàng với lượng thời gian và nỗ lực tối thiểu được cho là tuyệt hảo. Đặt tên hay, dòng kiểm soát rõ ràng, và sử dụng thông minh tất cả các ý kiến giúp đỡ để làm cho việc đọc code không phải là việc vặt và, do đó, dễ dàng hơn để duy trì, mở rộng hoặc tái sử dụng.

Có thể thử được

Nói chung các nhà lập trình phần mềm đồng ý rằng một yêu cầu dành cho code để được xem là có chất lượng cao đó là nó có thể thử được. Cụ thể hơn, code hay nên được kiểm tra lập trình. Nói cách khác, code được viết theo cách như vậy thì được tự động (đơn vị) kiểm tra những gì đã được tạo ra để bảo đảm mỗi bộ phận của code thực hiện những gì nó phải làm.

Dễ bảo trì

Dù cho đoạn code được viết tốt thế nào chăng nữa, thì các lỗi kỹ thuật sẽ được phát hiện và cần phải sửa chữa. Việc sửa chữa được thực hiện dễ dàng (hay khó khăn) sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như: có thể đọc được, có thể sửa đổi, và tính đơn giản. Dù cho lập trình viên ban đầu hay một ai khác sẽ phải làm việc này, thì các lập trình viên đồng ý rằng code dễ bảo trì là code hay.

Dễ nhìn

Trong khi cái nhìn của mã nguồn không liên quan đến cách nó thực hiện trên thực tế, thì đây vẫn là vấn đề đối với các lập trình viên. Việc sử dụng định dạng thích hợp chẳng hạn như khoảng cách, sự thụt dòng, và chữ in hoa có thể làm ra một chương trình phần mềm dễ dàng hơn để đọc, và do đó có thể hiểu được. Nhiều lập trình viên nghĩ rằng code nhìn tốt hơn là code có chất lượng cao hơn.

Dễ thay đổi

Chức năng của một đoạn code hiện nay thường sẽ cần phải thay đổi, mở rộng hay tái sử dụng khắp nơi trong tương lai. Code hay thì thường có thể được sửa đổi với sự nỗ lực tối thiểu. Quan trọng hơn hết là các lập trình viên thích code mà có thể được thay đổi mà không gây ra tác động nào.

Đơn giản

Một đoạn mã nguồn cuối cùng có thể được làm những việc phức tạp, nhưng code hay nhất mà các lập trình viên hay nhắc đến thường là code rất đơn giản. Điều này có nghĩa là có nhiều thứ chẳng hạn như tránh các vòng lặp lồng nhau và các phương pháp lưu giữ, chức năng, và các khối khác của code ngắn và tập trung cao độ. Người viết code hay nhất sẽ biết cách để thực hiện công việc tốt mà không cần những điều quá phức tạp.

Hiệu quả

Đối với một số lập trình viên, thì code hay nhất là code hoạt động nhanh và sử dụng tối thiểu các nguồn hệ thống. Sử dụng thời gian hiệu quả là điều rất quan trọng cho phần mềm, điều này có ý nghĩa trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên sâu một cách có tính toán, chẳng hạn như tính toán khoa học. Thời gian thực hiện nhanh hơn thường có thể đến từ chi phí về tính có thể đọc được của code, một sự cân bằng mà một số lập trình viên đang sẵn sàng làm ra.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.itworld.com/