15 ebook miễn phí dành cho lập trình viên

Ngoc Huynh

Đây là bộ sưu tập các ebook miễn phí về lập trình, những ebook này mang đến kiến thức bao quát mà có thể áp dụng được với tất cả các ngôn ngữ lập trình.

Lưu ý: Một số cuốn sách trong bộ sưu tập này có thể chỉ sử dụng một ngôn ngữ lập trình riêng nào đó chẳng hạn như Python để minh họa cho những ý tưởng lập trình chung.

1. How to Design Programs

Đây là cuốn sách gồm 55 trang, được biên soạn bởi 4 tác giả là Matthias Felleisen, Robert Bruce Findler, Matthew Flatt, Shriram Krishnamurthi.

Cuốn sách này nói về quá trình thiết kế các chương trình máy tính như phần mềm dành cho máy tính để bàn, các ứng dụng di động hay các ứng dụng web dành cho mọi đối tượng.

2. 97 Things Every Programmer Should Know

Cuốn sách này được xuất bản bởi O’Reilly Media, cuốn sách là một bộ sưu tập các bài tiểu luận, hay “những lời khuyên quý báu từ những người có nhiều kinh nghiệm dành cho các lập trình viên.”

3. Foundations of Computer Science

Cuốn sách này được xuất bản vào năm 1992 và hiện nay nó không còn được xuất bản nữa. Cuốn sách giới thiệu về ngành khoa học máy tính.

4. Introduction to Computing

Cuốn sách này đề cập đến các khái niệm quan trọng về khoa học máy tính. Mặc dù, cuốn sách sử dụng Python và Scheme, nhưng đây không hẳn là cuốn sách dành cho hai ngôn ngữ lập trình này.

5. The Codeless Code

Cuốn sách này gồm 195 câu chuyện về phát triển phần mềm.

6. Producing Open Source Software

Producing Open Source Software là một cuốn sách nói về phát triển mã nguồn mở. Cuốn sách mô tả cách các dự án hoạt động thành công như thế nào, sự mong chờ của người dùng và các lập trình viên, và văn hóa của phần mềm tự do.”

7. Patterns of Software (PDF)

Cuốn sách này là một tập hợp các bài tiểu luận nói về các chủ đề khám phá trong lập trình. Nó là một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và suy nghĩ của lập trình viên.

8. Cấu trúc của các ứng dụng mã nguồn mở

Đây là bộ ba cuốn sách về thiết kế/cấu trúc của phần mềm mã nguồn mở. “Nếu bạn là một lập trình viên chưa có kinh nghiệm, và muốn biết cách suy nghĩ của các đồng nghiệp như thế nào, thì bộ ba cuốn sách này là nơi để bắt đầu.”

9. Foundations of Programming (PDF)

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên các bài báo và được đặt tên là “Foundations of Programming” bởi nhà lập trình viên Karl Seguin. Các chủ đề được viết theo quan điểm của lập trình viên .NET và đề cập đến tất cả mọi vấn đề mà các lập trình viên quan tâm đến như: unit testing, phân phối bộ nhớ (memory allocation), và DRY code.

10. The Nature of Code

Cuốn sách này là một sự khám phá về tất cả những gì đang xảy ra một cách tự nhiên trong thế giới của chúng ta như vật lý học, fractan, v.v… và cách chúng có thể mô phỏng theo lập trình.

11. Learn Regex The Hard Way

Các biểu thức chính quy (regex) thì có tác động mạnh, nhưng thật khó để mà học khái niệm này. Regex có từ những năm 1950, nhưng cho đến nay nó vẫn là một phần quan trọng trong lập trình hiện đại.

12. The Little Introduction To Programming

Cuốn sách này đề cập đến các khái niệm lập trình nền tảng chẳng hạn như các loại dữ liệu và các câu điều kiện (conditional statements) trong lập trình.

13. How to Think Like a Computer Scientist

“Kỹ năng quan trọng nhất của một nhà khoa học máy tính là khả năng giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề có nghĩa là khả năng trình bày rõ ràng các vấn đề, nghĩ đến các giải pháp một cách sáng tạo, và mô tả một giải pháp một cách rõ ràng và chính xác.”

14. Essential Coding Theory

Cuốn sách này đi sâu vào các khái niệm toán học, thuật toán, và các pattern liên quan đến lập trình. Tuy nhiên đây không phải là một cuốn sách dễ đọc.

15. Building Skills in Programming

Cuốn sách này sử dụng Python để dạy người đọc về các khái niệm chẳng hạn như hàm, loại dữ liệu, đối tượng, các câu điều kiện, v.v…

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://sixrevisions.com/