10 thư viện PHP mà bất kỳ ai cũng không thể bỏ qua (Phần 2)

Ngoc Huynh

6. Carbon

https://github.com/briannesbitt/Carbon

Carbon là một hàm API mở rộng đơn giản dành riêng để làm việc với ngày giờ bằng cách tăng cường các lớp dữ liệu (class) thông qua một số phương pháp hữu ích. Ví dụ:

7. Ubench

https://github.com/devster/ubench

Ubench là một thư viện nhỏ dùng để đánh giá chấm điểm đoạn mã PHP của bạn. Nó theo dõi thời gian thực thi mã code và tình trạng sử dụng bộ nhớ. Sử dụng Ubench để chạy kiểm tra trong quá trình phát triển thực sự là một ý tương hay. Đây là một ví dụ:

8. Faker

https://github.com/fzaninotto/Faker

Faker là một thư viện PHP tạo ra các dữ liệu giả cho bạn. Nó khá tiện dụng và hữu ích khi bạn cần một cơ sở dữ liệu thử nghiệm hoặc tạo ra các dữ liệu mẫu cho ứng dụng web của bạn. Nó cũng rất dễ dàng để sử dụng:

Miễn là bạn tiếp tục truy cập vào các thuộc tính của đối tượng, nó sẽ tiếp tục quay trở lại các dữ liệu được tạo ngẫu nhiên.

9. Omnipay

https://github.com/adrianmacneil/omnipay

Omnipay là một thư viện xử lý các thanh toán cho PHP. Nó có một API rõ ràng và nhất quán và nó hỗ trợ hàng chục cổng thanh toán. Với thư viện này, bạn chỉ cần tìm hiểu một API và làm việc với nhiều bộ xử lý thanh toán khác nhau. Chính việc sử dụng một API nhất quán giúp cho thư viện có thể dễ dàng hỗ trợ nhiều bộ xử lý thanh toán cùng lúc hoặc chuyển đổi khi có nhu cầu.

10. PHPGeo

https://github.com/mjaschen/phpgeo

PHPGeo là một thư viện đơn giản cho phép bạn tính toán khoảng cách giữa các tọa độ địa lý với độ chính xác cao. Thư viện này phục vụ tốt cho những ứng dụng làm việc dựa trên tọa độ địa lý. Để có được tọa độ, bạn có thể sử dụng API vị trí của HTML5, API của Yahoo.

Chia sẻ bài viết ngay