10 chứng chỉ cần thiết trong sự nghiệp CNTT của bạn (Phần 1)

Ngoc Huynh

CNTT đang thay đổi từng ngày khi các công nghệ mới liên tục xuất hiện. Các chứng chỉ là một trong những cách mà các chuyên gia IT có thể theo kịp với những xu hướng hiện tại trong lĩnh vực công nghệ thông tin, làm nổi bật hồ sơ xin việc và mở ra nhiều cánh cửa cơ hội mới.

Chứng nhận nào phù hợp với bạn còn tùy thuộc vào con đường sự nghiệp của bạn. Một chứng nhận dành cho công việc hiện tại của bạn sẽ chứng minh kỹ năng của bạn và tăng giá trị của bạn ở vị trí hiện tại. Nếu bạn đang có kế hoạch chuyển sang các lĩnh vực khác của CNTT thì một chứng nhận có thể cung cấp cho bạn những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện việc này.

Tuy nhiên, bạn cần xem xét kỹ giấy chứng nhận sẽ giúp bạn những gì bây giờ và trong tương lai. Nếu bạn xem kế hoạch sự nghiệp của mình như một bản đồ thì một chứng chỉ chỉ là một điểm dừng trên đường đến điểm đến tiếp theo của bạn.

Dưới đây là 10 chứng nhận có thể xác nhận và cải thiện kỹ năng hiện tại của bạn và thêm các điểm dừng có giá trị trên con đường sự nghiệp CNTT của bạn.

Chứng chỉ ITIL V3 Foundation về quản lý dịch vụ CNTT

ITIL v3 là một chứng chỉ tốt nhất về Quản lý Dịch vụ Công nghệ Thông tin đang được các bộ phận CNTT trên khắp thế giới thông qua. Có bốn cấp độ chứng nhận ITIL V3. Chứng chỉ Foundation là chứng nhận ở cấp độ căn bản cho thấy kiến thức chung về các phần chính của ITIL V3. Chứng nhận ITIL V3 hữu ích nhất cho các nhà quản lý và lãnh đạo.

Để biết thêm thông tin về chứng chỉ ITIL V3, hãy truy cập trang web ITIL.

CCA – Cisco Certified Architect

Cisco cung cấp một loạt các chứng chỉ từ căn bản đến master. Cisco Certified Architect là công nhận cao nhất có thể đạt được trong chương trình Cisco Career Certification. Chứng nhận này dành cho các chuyên gia mạng Cisco giàu kinh nghiệm và làm cho sơ yếu lý lịch của bạn nổi bật hơn.

Để biết thêm thông tin về CCA, hãy truy cập trang web Cisco Certified Architect.

MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist

Đây là giấy chứng nhận bạn là chuyên gia công nghệ của Microsoft (MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist). MCTS giúp nhân viên CNTT hoàn thiện các kĩ năng cài đặt, bảo trì và xử lí một công nghệ nào đó của Microsoft., chẳng hạn như hệ điều hành Windows, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server và Microsoft Visual Studio.

Để biết thêm thông tin về chứng chỉ MCTS, hãy truy cập trang web Microsoft MCTS.

CompTIA Security+

Bảo mật sẽ luôn luôn là một phần quan trọng của CNTT. Chứng chỉ CompTIA Security + là chứng nhận quốc tế, nó chứng minh năng lực về bảo mật hệ thống, cơ sở hạ tầng mạng, kiểm soát truy cập và bảo mật tổ chức.

Mặc dù không bắt buộc, nhưng bạn nên có ít nhất hai năm kinh nghiệm về mạng kỹ thuật, với sự nhấn mạnh về bảo mật.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của CompTIA Security +.

VCP – Vmware Certified Professional

Ảo hóa (virtualization) là một chủ đề nóng trong lĩnh vực CNTT và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. VMware Certified Professional Program được thiết kế dành cho những người muốn thể hiện khả năng của họ về cơ sở hạ tầng ảo và giúp con đường sự nghiệp phát triển hơn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang web VMware Certified Professional on vSphere 4.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://itmanagersinbox.com