Loading Events

« Lịch sự kiện

Visual Studio 2019 Launch Event

Your ideas deserve great tools

Join us on April 10 for the launch of Visual Studio 2019. Learn about how Visual Studio 2019 is more productive, modern, and innovative, participate in live Q&As, and be the first to take the latest version for a spin.

Show Speakers:

1.Mr. Tran Dinh Minh                           2. Mr. Onno Veersma                                           3.Mr. Khoa Nguyen

CTO                                               Senior Systems Architect                                              ICT Trainer

                                                                    
Note: The presentation language is in English.
Chia sẻ bài viết ngay
Còn 99 / 100 vé Standard ticket
Gửi thông tin đặt vé đến:
Vui lòng đăng nhập để đặt vé
  • 10 Tháng Tư, 2019 - 9:00 Sáng
    10 Tháng Tư, 2019 - 12:00 Chiều
  • Giá vé : Free
  • TGM hall
    Tầng 3, tòa nhà Mirae Business, số 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP HCM Viet Nam

Bạn đã đặt vé cho sự kiện này