Ngày hội khởi nghiệp – Start up Day 2016

Ngoc Huynh

Các ứng dụng di động nhằm hỗ trợ việc học của sinh viên và mọi người tìm kiếm nhà cho thuê là trong những nhiều ý tưởng, sản phẩm và dịch vụ kinh doanh sáng tạo đã được giới thiệu...

Xem chi tiết