Google phát hành thư viện TensorFlow Serving

Ngoc Huynh

Thư viện mã nguồn mở có thể làm việc với cả các mô hình máy học (machine learning) TensorFlow của Google và các mô hình thuộc bên thứ ba. Google vừa mới chính thức phát hành TensorFlow Serving – một...

Xem chi tiết