Khai thác RPA để đổi mới hoạt động

Linh Le

Đây là bài viết cuối cùng trong chuỗi năm bài về việc áp dụng RPA trong doanh nghiệp. Nhiệm vụ số hóa khả năng hoạt động của một tổ chức đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khả năng chịu rủi ro,...

Xem chi tiết

Đẩy nhanh tiến độ RPA

Linh Le

Đây là bài viết thứ tư trong chuỗi năm bài về việc áp dụng RPA trong doanh nghiệp. Cũng như với bất kỳ công nghệ mới nào, RPA cũng cần có thời gian để phô diễn ra hết những lợi...

Xem chi tiết