Azure đã sẵn sàng thành cloud-native chưa?

Linh Le

Bài viết tập trung nhìn vào sự phù hợp của nền tảng Microsoft Azure để triển khai các ứng dụng cloud-native Chuyển sang đám mây là một khía cạnh cần xem xét. Mặc dù ngày nay, có sự nhất trí...

Xem chi tiết

OPPO thử nghiệm thành công mạng 5G

Linh Le

Oppo đã kết nối được với 5G trong môi trường thí nghiệm với chiếc điện thoại R15 phiên bản tùy chỉnh. Thương hiệu Trung Quốc hướng tới mục tiêu cung cấp chiếc điện thoại thông minh 5G đầu tiên được...

Xem chi tiết