Tại sao AI không chặn được Covid-19

Tram Ho

Sự không chắc chắn trong dự báo Covid-19 cùng quy định bảo mật đã ngăn giới nghiên cứu thu thập đủ dữ liệu để phát triển AI chống dịch hoàn chỉnh. Cuối tháng 1/2020, một tuần trước khi Covid-19 được đặt...

Xem chi tiết