ASP.NET Core và TypeScript

1. CÀI ĐẶT 1.1. Cài đặt ASP.NET Core và TypeScript Việc đầu tiên chúng ta cần cài ASP.NET Core và Visual Studio 2015. Nếu phiên bản Visual Studio của bạn chưa được cài TypeScript thì bạn có thể cài thủ...

Xem chi tiết

Những cải tiến quan trọng của PyPy 4.0

Ngoc Huynh

PyPy – trình biên dịch của Python, với những cải tiến đáng kể về tốc độ so với trình thông dịch CPython, đã tung ra phiên bản quan trọng 4.0. Tính năng mới quan trọng của PyPy 4 là vectorizing...

Xem chi tiết

Những tính năng mới của Laravel 5.3

Ngoc Huynh

Vừa qua, tại Laracon (Mỹ), Taylor Otwell đã giới thiệu về những tính năng mới của phiên bản Laravel 5.3, bao gồm: Laravel Scout, Laravel Passport, Laravel Mailable, và Laravel Notifications. Trong khuôn khổ bài viết hôm nay, chúng tôi...

Xem chi tiết

Laracon: 4 tính năng mới trong Laravel 5.3

Mới hôm qua, tại Laracon (Mỹ), Taylor Otwell vừa giới thiệu nhiều tính năng mới nhất của Laravel 5.3, gồm bốn nội dung chính: Laravel Scout, Laravel Passport, Laravel Mailable, và Laravel Notifications. Buổi nói chuyện được kế hoạch dài...

Xem chi tiết

Tự tạo plugin, tại sao không?

Thành tố tương tác (như thanh trượt, galleries hoặc đơn tương tác) là những đối tượng làm việc rất quen thuộc với một lập trình viên. Bạn hoàn toàn có thể tạo thủ công các thành tố này cho từng...

Xem chi tiết

Những điểm mới trong Swift 3 (phần 2)

GCD và Core Graphics được hiện đại hóa GCD và Core Graphics đều có những thay đổi cần thiết liên quan đến các API holdouts cũ Grand Central Dispatch được sử dụng cho các nhiệm vụ đa luồng như tính...

Xem chi tiết