10 dấu hiệu của code “thúi” trong Java

Tram Ho

Những đoạn Code “thúi” vi phạm các nguyên tắc design và gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản phẩm của bạn. Sau đây là 10 ví dụ tiêu biểu của 10 kiểu code “thúi” trong Java #1 Interface chứa toàn...

Xem chi tiết