Tài liệu thực hành lập trình mạng C#

Nếu theo nghĩa bao quát thì Lập trình mạng đóng vai trò rất rộng rãi trên nhiều phương diện. Nhưng riêng đối với môn học này, chúng ta sẽ tập trung đi sâu vào lập trình socket, cách viết các...

Xem chi tiết

10 tính năng mới tuyệt vời của ECMAScript 6

Ngoc Huynh

Bạn đã biết rằng JavaScript (cùng với Jscript và ActionScript) là một hệ thống xử lý đặc tả ngôn ngữ kịch bản phía khách hàng đa năng có tên gọi là ECMAScript phải không? Để làm cho định nghĩa này...

Xem chi tiết

Các tính năng mới trong WCF 4.5

Ngoc Huynh

Tận dụng những lợi thế của các tính năng mới trong WCF 4.5 để xây dựng dịch vụ an toàn, tin cậy, và có khả năng thay đổi một cách trơn tru hơn. WCF (Windows Communication Foundation) cung cấp một...

Xem chi tiết