Các chuẩn bảo mật XML

Diem Do

Khi một tiêu chuẩn được triển khai mở rộng như XML, các doanh nghiệp quan tâm tới phương diện bảo mật. Bài báo này giới thiệu và giải thích về 5 chuẩn XML đã đề xuất để đối phó với...

Xem chi tiết

Điểm yếu của Python được yêu thích

Diem Do

  Python là một ngôn ngữ linh động phổ biến, ngắn gọn và có một cộng đồng lớn yêu thích. Nhưng họ đã kiên trì chuyển đổi từ dòng 2.x lên dòng 3.x.   Ngôn ngữ hiển thị là một...

Xem chi tiết