IPython trở thành Jupyter

Ngoc Huynh

Julia, R, Scala, JavaScript, Matlab, và Bash là trong số những ngôn ngữ hỗ trợ cho IPython đã được cải tổ lại. IPython là một công cụ quan trọng của Python để trực quan hóa dữ liệu (data visualization) và...

Xem chi tiết

Cầu nối giữa Cobol và Node.js

Ngoc Huynh

Cobol và Node.js có lẽ giống như một cặp đôi kỳ lạ, nhưng có một nhà phát triển đã tạo ra sự liên kết giữa hai nền tảng này, mặc cho đang có nhiều lời bình phẩm. Để tạo sự...

Xem chi tiết

10 tính năng nổi bật của ASP.Net 5

Ngoc Huynh

ASP.Net vNext làm cho việc xây dựng các ứng dụng web tối ưu hóa đám mây nhanh hơn một cách dễ dàng, và cho phép bạn thực hiện điều tương tự như thế trên các hệ điều hành như Windows,...

Xem chi tiết

Android Studio chú trọng đến chỉnh sửa C++

Ngoc Huynh

Phiên bản 1.3 của IDE cũng chú trọng đến các cải tiến về kiểm thử và bộ nhớ. Android Studio đã được chính thức công bố là Android IDE, nó có những cải tiến về memory profiling, annotation của ngôn...

Xem chi tiết

Amazon chính thức công bố Aurora

Ngoc Huynh

Sau chín tháng kiểm thử, hiện tại Amazon Web Servicesa vừa mới công bố Aurora, một engine cơ sở dữ liệu mới đóng vai trò như là một dịch vụ thương mại hoàn thiện, và nó được xem như là...

Xem chi tiết