Start activity bằng cách sử dụng animation

admin

Người viết: Nguyen Ngoc Son Transition của activity trong material design app cung cấp trực quan sự kết nối giữa các trạng thái khác nhau thông qua chuyển động và sự biến đổi giữa các thành thành phần. Bạn có...

Xem chi tiết

Một cái nhìn về CSS Reset

admin

Người viết: Phan Duc Anh Mở đầu Không phải ngẫu nhiên mà nhiều lúc bạn viết giao diện không cho thêm một thuộc tính nào mà các thẻ <h1>, <h2>… của bạn vẫn cách nhau một khoảng. Điều đó xảy...

Xem chi tiết