[Swift 2] Initialization: Designated vs Convenience

Về mặt định nghĩa, Initialization là quá trình “khai sinh” ra các instance cho Class, Struct, Enum. Ta có thể dùng nó để khởi tạo các biến (properties) hoặc làm những tác vụ cho lần đầu tiên, trước khi các...

Xem chi tiết

[Swift 2] Struct và Class (P2)

Có lẽ chưa bao giờ Struct lại được đề cao như vậy, đặc biệt là trong Swift, struct rất mạnh và khiến không ít developer đặt câu hỏi “Struct và Class khác nhau ra sao” và “Khi nào xài Struct,...

Xem chi tiết

[Swift 2] Phân biệt ? và !

Tính an toàn là một trong những đặc tính của Swift. Vì thế việc đảm bảo việc app không bị crash do những biến nil là rất quan trọng. Ngoài ra, “?” và “!” và không có gì theo sau...

Xem chi tiết

[Swift 2] Phân biệt var và let

Var và Let trong Swift, nhìn thì dễ nhưng lại cũng không dễ lắm. Vì var và let còn đi với 2 khái niệm mutable và immutable. Xu thế gần đây cho thấy chúng ta sẽ hạn chế thay đổi...

Xem chi tiết

9 Lỗi thường gặp khi lập trình Ionic

Giới thiệu Ionic, được ra mắt hai năm trước, là một bộ công cụ tuyệt vời dùng cho phát triển hybrid application (ứng dụng lai) dựa trên AngularJS. Ionic hiện đang rất phổ biến với kho ứng dụng lên đến...

Xem chi tiết

[Swift] Protocol Oriented Programming

Mở đầu? Tại WWDC 2015, Apple đã release Swift 2 với rất nhiều tính năng mới hỗ trợ cho việc lập trình với Swift. Một trong những tính năng đó là Protocol Extensions hỗ trợ việc extend một protocol. Điều...

Xem chi tiết