Oracle: Import CSV file

Tram Ho

Today I need to import a csv file with nearly 5M row, at first I tried to import with Toad and Sql Developer tool, the tools show tps 123 and the time to import all my files is 10h. I...

Xem chi tiết

Bảo mật email người dùng với lockbox

Tram Ho

Như các bạn đã biết, địa chỉ email là một dang thông tin cá nhân khá là phổ biến và chúng thường được lưu trữ mà không được mã hóa. Nếu haccker giành được quyền truy cập vào cơ sở...

Xem chi tiết

HTTP Common Method Properties

Tram Ho

Recently, people have been talking a lot about HTTP Requests, which everyone knew when they first joined IT. But the more I read it, the more I find it vague, seeing what I know is not sure anymore. Searching for...

Xem chi tiết

Deploy React App Với Nginx

Tram Ho

Trong bài viết này mình xin chia sẻ phương pháp để deploy dự án Reactjs trên server Ubuntu Ubuntu Server Đầu tiên, dĩ nhiên rồi, chúng ta cần một Linux server, mình sẽ sử dụng OS phổ biến là Ubuntu...

Xem chi tiết

Tìm hiểu và Map và Set trong JavaScript

Tram Ho

Trong javascript, dev thường dùng nhiều thời gian vào việc quyết định kiểu cấu trúc dữ liệu chuẩn có thể giúp thao tác sau này dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và làm cho code dễ hiểu hơn. Hai...

Xem chi tiết