Ngăn xếp (Stack) là gì ?

Một ngăn xếp là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng (Abstract Data Type – viết tắt là ADT), hầu như được sử dụng trong hầu hết mọi ngôn ngữ lập trình. Đặt tên là ngăn xếp bởi vì nó...

Xem chi tiết

[Hoài cổ] Góc nhìn về Internet năm 1995

Giữa thập niên 90, MTV đã rất phấn khích trước công nghệ mới lạ bao trùm cả thể giới mang tên Internet. Thật khó tin làm sao, nhưng quả thật đã từng có lúc người ta còn viết về internet...

Xem chi tiết