Hệ sinh thái Docker

Hôm nay mình đọc được một bài khá là hay của tác giả @lherrera trên medium, nó giải thích khá nhiều các thông tin cho các bạn mới bắt đầu với Docker. Mình xin phép lược dịch (có bỏ một...

Xem chi tiết

PSD sang HTML từ A đến Z

1.Intro Trong series này các bạn sẽ được tiếp cận từ đầu đến đích việc của một webiste tĩnh được làm như thế lào. Hứa hẹn nhiều điều thầm kính trong này sẽ được tiết lộ. 2. Thiết kế file...

Xem chi tiết

Repeat Annotation In Java

Kiến thức yêu cầu( Prerequirement ) Java core Khái niệm về Annotation và cách tạo 1 custom annotation. Có thể tham khảo các link sau: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/annotations/basics.html http://www.mkyong.com/java/java-custom-annotations-example/ Trong một vài trường hợp, bạn cần sử dụng nhiều lần annotation tại...

Xem chi tiết

Xin đừng đánh nhau với Framework

Xin bắt đầu bằng câu chuyện rùa và thỏ. Phiên bản 1: Như mọi người đã biết, rùa thắng thỏ vì rùa rất chăm chỉ, chậm và chắn chắn. Sau khi thua rùa, thỏ ta rất cay cú nói với...

Xem chi tiết