Ai chịu trách nhiệm về Quality?

Tôi mở đầu loạt ký sự của tôi bằng câu kết thúc trong một slide training của công ty về Quality Management: “Ai chịu trách nhiệm về Quality?” (Who is responsible for Quality?) Hình minh họa cho câu hỏi cũng...

Xem chi tiết