69 sắc thái của Dev khi gặp BUG

Dựa theo tác phẩm 50 sắc thái…… đây là tuyển tập các sắc thái của Dev khi gặp người bạn tri kỉ của mình BUG. Có lẽ bất cứ một dev cũng gặp và ăn hành lầy lội với các...

Xem chi tiết

Ngăn xếp (Stack) là gì ?

Một ngăn xếp là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng (Abstract Data Type – viết tắt là ADT), hầu như được sử dụng trong hầu hết mọi ngôn ngữ lập trình. Đặt tên là ngăn xếp bởi vì nó...

Xem chi tiết