Phân biệt FrontEnd, BackEnd và Fullstack

Phần front-end của một trang web là phần tương tác với người dùng. Tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy khi điều hướng trên Internet, từ các font chữ, màu sắc cho tới các menu xổ xuống và các thanh...

Xem chi tiết

Mort, Elvis, Einstein, và Bạn

Đầu tuần vừa rồi tôi có viết bài “Có hai kiểu lập trình viên”. Dựa vào số lượng lớn các bình luận mà độc giả để lại, tôi dường như muốn đứt một dây thần kinh. Hoặc hai dây cũng...

Xem chi tiết

Laravel : Dependency Injection và IoC container

1. Dependency Injection là gì? Nói ngắn gọn, thì dependency injection (DI) chỉ đơn giản là cung cấp cho một object những object nó phụ thuộc (dependencies) từ bên ngoài truyền vào mà không phải khởi tạo từ trong hàm...

Xem chi tiết

Kỹ năng HORENSO

Nếu bạn hỏi bất cứ một người Nhật nào về phương pháp truyền thông nội bộ trong công ty của họ, bạn sẽ dễ dàng nhận được câu trả lời HORENSO. Đối với người Nhật, HORENSO không chỉ là một...

Xem chi tiết

TÂM LÝ HỌC MÀU SẮC

1.TÂM LÝ HỌC MÀU SẮC LÀ GÌ Tâm lý học màu sắc là khoa học màu sắc ảnh hưởng đến hành vi của con người. Tâm lý học màu sắc thực sự là một nhánh của ngành tâm lý học...

Xem chi tiết