Hiệu ứng sự thật

Chắc hẳn bạn cũng đã từng nghe đến chuyện một lời nói dối, nếu được lặp đi lặp lại nhiều lần cũng sẽ dần dần làm người khác tin rằng nó là sự thật? Đó chính là một trong những...

Xem chi tiết

Chrome đang góp phần giết chết HTTP

2016 có thể là năm mà HTTP cuối cùng cũng… chết. Ngày 9/9, đội ngũ bảo mật của Chrome công bố, trình duyệt này sẽ bắt đầu đánh dấu “insecure” cho các trang web dùng kết nối chuyển password và...

Xem chi tiết

Locking ActiveRecord Của Rails

Hoàn Cảnh Data consistency rất quan trọng trong nhiều ứng dụng, đặc biệt là cho các ứng dụng liên quan đến tài chính, ngân hàng, … Một lỗi nhỏ có thể trở thành một thảm kịch nếu chúng ta không...

Xem chi tiết