Lập trình Cặp: chúng ta giúp nhau thành công

Tóm tắt Lập trình Cặp (Pair-Programming) là cách hai lập trình viên cùng làm việc trên chỉ một máy tính, một người lái (driver), một người làm hoa tiêu (navigator), thú vị hơn bạn tưởng tượng nhiều. Việc hoán đổi...

Xem chi tiết

Top 10 ngôn ngữ lập trình năm 2016

Hợp tác với phóng viên data Nick Diakopoulos, Spectrum đã tổng hợp hơn 12 thông số đo tính nổi tiếng của nhiều ngôn ngữ lập trình từ hơn 10 nguồn online khác nhau, từ đó cho ra một bảng xếp...

Xem chi tiết