Repeat Annotation In Java

Kiến thức yêu cầu( Prerequirement ) Java core Khái niệm về Annotation và cách tạo 1 custom annotation. Có thể tham khảo các link sau: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/annotations/basics.html http://www.mkyong.com/java/java-custom-annotations-example/ Trong một vài trường hợp, bạn cần sử dụng nhiều lần annotation tại...

Xem chi tiết

Xin đừng đánh nhau với Framework

Xin bắt đầu bằng câu chuyện rùa và thỏ. Phiên bản 1: Như mọi người đã biết, rùa thắng thỏ vì rùa rất chăm chỉ, chậm và chắn chắn. Sau khi thua rùa, thỏ ta rất cay cú nói với...

Xem chi tiết

iOS Design Guidelines (phần 1)

Thiết kế apps iOS không hề dễ dàng nhưng nếu các dev tìm được nguồn thông tin chính xác và cập nhật về tất cả các thiết bị của Apple thì sẽ không còn quá khó khăn nữa. Những chỉ...

Xem chi tiết

Mã sạch: Tên có ý nghĩa (P.2)

Xem phần 1 tại đây Không nên dùng tiếng lóng Nếu những cái tên là quá đặc trưng, thường chúng sẽ được ghi nhớ với người chia sẻ cảm nhận vui vẻ và chỉ những người này mới nhớ những...

Xem chi tiết

Mã sạch: Tên có ý nghĩa (Phần 1)

Tên xuất hiện ở khắp nơi trong phần mềm. Chúng ta đặt tên cho biến, hàm, danh sách tham số, lớp, gói. Sau đó chúng ta đặt tên tệp và tên thư mục chứa chúng. Rồi chúng ta đặt tên...

Xem chi tiết