Cái tôi cá nhân khi teamwork

Teamwork có lẽ là từ khóa khá quan trọng và không thể thiếu trong công việc khi cần giải quyết theo nhóm, số đông. Tôi không giải thích về khái niệm, nguyên tắc chung của nó vì nó khá phổ...

Xem chi tiết

8 điểm khác nhau giữa Scala và Java 8

1. Scala – ngôn ngữ lập trình hàm (Functional Language) “write less, do more” Ví dụ, nhu cầu ứng dụng của bạn cần lựa chọn một số từ (string) thích hợp thỏa mãn tiêu chí điều kiện của bạn từ...

Xem chi tiết

Nâng cao trình độ code với Sonarqube

Sonarqube là một công cụ thật tuyệt vời, thật không thể tin được. Thôi chết, bị nhiễm quảng cáo Bphone rồi. Thôi quảng cáo công cụ test code tiếp … Hiện nay, các bạn lập trình viên thường được thầy...

Xem chi tiết

Sự đánh đổi trong cuộc sống

Sau một thời gian đi làm, và hôm nay cũng là Chủ nhật nên rãnh rỗi. Bỗng mình nhớ đến một câu nói của ông thầy lúc còn học trong trường Đại học. Lúc đó đang học môn Cấu trúc...

Xem chi tiết