Lập trình viên bí ẩn thành CEO Alibaba: Nhân viên kỳ cựu cũng không biết gì về sếp mới, tương lai sống còn của đế chế 220 tỷ USD nằm trong tay người từng theo Jack Ma đi họp

Tram Ho

Alibaba vừa thực hiện một cuộc cải tổ bộ máy lãnh đạo lớn nhất trong lịch sử 24 năm của họ. Rất nhiều lãnh đạo cấp cao của công ty từ những cái tên hàng đầu tư Jack Ma tới...

Xem chi tiết