Thế hệ Render farm 2.0

Tram Ho

Điện toán đám mây đã mang đến nhiều giải pháp cho bài toán render dung lượng lớn, dựa trên nền tảng hạ tầng sẵn có là một Render farm của nhà cung cấp (Provider) gồm hàng trăm đến hàng ngàn...

Xem chi tiết