[Node Hero] Bước chân đầu tiên

Node.js trong 1 hạt dẻ Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome’s V8 JavaScript engine. Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight and efficient. Đây là giới thiệu về nodejs trên trang chủ của nó...

Xem chi tiết

WWDC 2016 đã có mặt tại Việt Nam!

Worldwide Developers Conference (WWDC) là sự kiện do Apple tổ chức hằng năm ở Mỹ để giới thiệu phần mềm mới, bản cập nhật phần mềm và công nghệ mới. Đến với WWDC không chỉ là cơ hội để cập...

Xem chi tiết

Ngôn ngữ của Vim

Máy bạn có sẵn Vim, chắc chắn, vậy nó từ đâu ra ? Vim là một text editor khá phổ biến, ra đời năm 1991 bởi Bram Moolenaar như một phiên bản mở rộng của Vi viết bởi Bill Joy....

Xem chi tiết