Cấu hình Máy chủ ảo cho dự án Laravel

Tram Ho

Hẳn trong thực tế các bạn đã gặp phải trường hợp chia nhiều domain cho một trang web. Ví dụ đơn giản là trang web bán hàng "webbanhang.com" và trang admin cho web bán hàng đó "admin.webbanhang.com". Trong bài viết...

Xem chi tiết