Zoom gửi dữ liệu về Trung Quốc

Tram Ho

CEO Eric Yuan của Zoom cho biết đã “định tuyến nhầm” khiến các cuộc gọi video qua ứng dụng này được gửi tới máy chủ đặt tại Trung Quốc.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Techtalk