ZenHub mang dịch vụ quản lý dự án đến với GitHub Enterprise

Ngoc Huynh

ZenHub là một dịch vụ giúp các nhóm lập trình quản lý các dự án GitHub thông qua Trello – là một công cụ để phối hợp công việc hiệu quả giúp cho mọi người trong team chỉ cần nhìn qua là biết được có những đầu việc nào, ai đang làm gì, và làm đến giai đoạn nào rồi, mà trước đây chỉ dành cho các tài khoản GitHub thông thường. Tuy nhiên kể từ bây giờ trở đi, các user là các doanh nghiệp thường sử dụng dịch vụ GitHub Enterprise với mô hình on-premise, sẽ có thể sử dụng ZenHub.

Phiên bản mới của ZenHub dành cho doanh nghiệp là một trong những dịch vụ quản lý dự án và hợp tác đầu tiên mà tích hợp trực tiếp với GitHub Enterprise. Một số doanh nghiệp đã thử sử dụng phiên bản dùng thử của dịch vụ này bao gồm Imgur, ICON Health & Fitness và Ikyu – một công ty du lịch của Nhật Bản. Hiện tại nó là dịch vụ chính đang được sử dụng bởi các tập đoàn lớn như NBC, Facebook, Sony, Microsoft….

ZenHub được tài trợ bởi công ty Axiom Zen, và mục đích là giúp các ngành công nghiệp tập trung vào GitHub, loại trừ nhu cầu dành cho các công cụ quản lý dự án bên thứ ba bằng cách tạo ra sự chú ý vào một dịch vụ duy nhất.” Công ty cho rằng dịch vụ mới sẽ giúp các kỹ sư tiết kiệm thời gian làm việc mỗi ngày bằng cách giúp họ sử dụng tốt hơn các tính năng của GitHub.

GitHub – và Git nói chung – đang được nhiều các công ty sử dụng. Hiện tại có nhiều dịch vụ trên thị trường bao gồm startups như waffle.io (cũng làm việc với GitHub Enterprise) và một vài công cụ của Microsoft và Atlassian – mang đến các dịch vụ quản lý dành cho Git. ZenHub giúp cho các lập trình viên không phải chuyển đổi tới lui giữa nhiều công cụ khác nhau.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://pcweenies.com