Xử lý chuỗi trong JavaScript

Tram Ho

Xử lý chuỗi trong JavaScript là một kỹ năng cơ bản mà bất kì devjs nào cũng cần biết, tương tự như anh array, String cũng được các nhà phát triển liên tục cải tiến và cập nhật. Đến nay chắc cũng phải có 9 vạn 8 nghìn phương thức xử lý chuỗi khác nhau góp phần làm cho dev thêm đau não mỗi khi sử dụng.  Hãy cùng tìm hiểu các phương thức phố biến cùng mình qua bài viết này nhé !

1. String.prototype.charAt()

 • Trả về ký tự ở vị trí đã chỉ định theo index. Ví dụ vị trí đầu tiên là 0 tiếp theo là 1, 2…
 • Nếu index nằm ngoài khoảng sẽ trả về chuỗi rỗng

Cú pháp

2. String.prototype.charCodeAt()

 • Trả về một số nguyên trong khoảng 0 đến 65535 theo chuẩn UTF-16
 • Nếu index nằm ngoài khoảng sẽ trả về NaN

Cú pháp

3. String.prototype.concat()

Thường để nối chuỗi ta hay dùng dấu +, tuy nhiên JS có cung cấp cho ta method này với chức năng tương tự

 • Phương thức này trả về 1 chuỗi mới sau khi nối

Cú pháp

4. String.prototype.includes()

 • Dùng để kiểm tra một chuỗi có thể được tìm thấy trong một chuỗi khác hay không
 • Trả về true nếu tìm thấy hoặc false nếu không

Cú pháp

5. String.prototype.indexOf()

 • Dùng để tìm kiếm vị trí của chuỗi trong một chuỗi khác
 • Trả về vị trí đầu tiên được tìm thấy (bắt đầu từ vị trí được chỉ định tìm kiếm) hoặc -1 nếu không tìm thấy

Cú pháp

6. String.prototype.lastIndexOf()

Ngược lại với indexOf(), nó bắt đầu tìm từ vị trí cuối của chuỗi

7. String.prototype.match()

Regex trong JS là 1 thứ gì đó rất vi diệu và method này cũng thường xuyên được sử dụng khi làm việc với Regex

 • Trả về kết quả của việc khớp chuỗi với 1 biểu thức chính quy (regular expression)
 • Trả về 1 array chứa các nội dung khớp hoặc null nếu không tìm thấy

Cú pháp

8. String.prototype.replace()

 • Phương thức này được sử dụng rất nhiều trong trường hợp ta muốn thay thế hoặc xóa kí tự trong chuỗi
 • Chuỗi cần thay thế có thể là một chuỗi đơn thuần hoặc 1 biểu thức chính quy

Cú pháp

9. String.prototype.search()

 • Dùng để tìm kiếm vị trí của chuỗi trong một chuỗi khác
 • Trả về vị trí tìm thấy hoặc -1 nếu không
 • Mẫu tìm kiếm có thể là chuỗi hoặc một biểu thức chính quy

Cú pháp

10. String.prototype.slice()

 • Dùng để trích xuất một phần của chuỗi và trả về nó dưới dạng một chuỗi mới mà không thay đổi chuỗi ban đầu
 • Phương thức này khá giống với slice() trong Array mà mình đã giới thiệu với các bạn ở bài viết trước

Cú pháp

Tạm kết

Bài viết khá dài rồi mình tạm thời dừng ở đây và sẽ tiếp tục trình bày thêm một số phương thức nữa ở bài viết sau nhé

Nếu thấy bài viết hay, hãy cho mình +1 upvote nhé. Nếu thích mình hãy nhấn nút follow để biết thêm nhiều thứ hay ho hơn. Chúc bạn thành công !

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo