Xử lý chuỗi trong JavaScript (Phần 2)

Tram Ho

Hi xin chào các bạn, tiếp nối chủ để xử lý chuỗi trong JS, hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức được dùng phổ biến khi làm việc với dữ liệu kiểu chuỗi mà devjs không thể bỏ qua. Chúng ta cùng bắt đầu nhé

11. String.prototype.split()

Đúng như cái tên của nó, split() chia một chuỗi thành một danh sách các chuỗi con có thứ tự, đặt các chuỗi con này vào một mảng và trả về mảng đó

Cú pháp

12. String.prototype.substring()

Phương thức substring() trả về một phần của chuỗi nằm giữa chỉ mục đầu và chỉ mục kết thúc hoặc đến cuối chuỗi

Cú pháp

13. String.prototype.toString()

Phương thức toString() trả về một chuỗi đại diện cho đối tượng được chỉ định

Cú pháp

14. String.prototype.toLowerCase()

Phương thức toLowerCase() trả về 1 chuỗi đã được chuyển đổi sang chữ thường

Cú pháp

15. String.prototype.toUpperCase()

Phương thức toUpperCase() trả về 1 chuỗi đã được chuyển đổi sang chữ hoa

16. String.prototype.trim()

Phương thức trim() loại bỏ khoảng trắng từ cả hai đầu của một chuỗi. Khoảng trắng trong ngữ cảnh này là tất cả các ký tự khoảng trắng (dấu cách, tab, dấu cách không ngắt, v.v.) và tất cả các ký tự kết thúc dòng (LF, CR, v.v.).

Cú pháp

17. String.prototype.trimEnd()

Phương thức trimEnd() loại bỏ khoảng trắng ở cuối chuỗi

Cú pháp

18. String.prototype.trimStart()

Phương thức trimStart() loại bỏ khoảng trắng ở cuối chuỗi

Cú pháp

19. String.prototype.valueOf()

Phương thức valueOf() trả về một giá trị nguyên thủy của một đối tượng chuỗi

Cú pháp

Kết luận

Trên đây mình đã giới thiệu tới các bạn hầu hết các phương thức phổ biến khi thao tác với dữ liệu dạng String, hi vọng sẽ có ích cho bạn trong quá trình làm việc

Nếu thấy bài viết hay, hãy cho mình +1 upvote nhé. Nếu thích mình hãy nhấn nút follow để biết thêm nhiều thứ hay ho hơn. Chúc bạn thành công !

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo