Xu hướng phát triển CNTT linh hoạt (agile IT) ngày càng được nhiều công ty ưa chuộng

Ngoc Huynh

Các dự án ngắn hạn đang là sự ưu tiên của nhiều công ty do xu hướng phát triển CNTT linh hoạt (agile IT) ngày càng được nhiều công ty ưa chuộng.

Linh hoạt và phát triển là hai đặc điểm làm nên sự thành công của CNTT, và khi tốc độ phát triển của công nghệ thậm chí còn nhanh hơn cả trong quá khứ, thì các dự án CNTT theo lối cũ cũng đang dần thay đổi.

Khi mà các dự án lớn hơn, phức tạp hơn đang trở nên ít được chú trọng hơn, thì có nhiều giải pháp mang tính bền vững đã tạo ra nhiều sự thay đổi và linh hoạt. Điều này được gọi là agile IT.

Tech Pro Research đã tiến hành một cuộc khảo sát vào hồi tháng Chín để tìm hiểu làm cách nào mà các bộ phận CNTT duy trì sự hiệu quả và sáng tạo. Báo cáo kết quả của nghiên cứu “The rise of agile IT: Benefits, drawbacks, analysis”, phác thảo xu hướng và các lý do cho sự thay đổi có ảnh hưởng sâu rộng này. Các chủ đề trong báo cáo bao gồm:

. Phân tích các dự án CNTT hiện nay
. Phân tích các dự án CNTT đã hoàn thành
. Lợi ích và điểm hạn chế của các dự án ngắn hạn và dài hạn
. Triển vọng kinh doanh
. Triển vọng nghề nghiệp

Các dự án ngắn hạn và dài hạn

Có 60% số người được hỏi cho rằng agile IT sẽ mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên, chỉ có 47% công ty hiện tại đang chú trọng đến agile IT thay vì các dự án dài hạn.

Lợi ích của agile IT

Câu hỏi đặt ra là tại sao những người được hỏi nhận định agile IT mang đến lợi ích cho doanh nghiệp của họ. Một số lợi thế mà agile IT mang lại đó là: triển khai các dự án nhanh hơn, tận dụng sức mạnh của đội ngũ nhân viên CNTT tốt hơn, và khả năng liên kết với các đối tượng kinh doanh. Có 81% số người được hỏi cho rằng agile IT sẽ mang đến quá trình triển khai các giải pháp nhanh hơn, nhưng chỉ có 63% số người được hỏi đã triển khai các giải pháp agile IT.

Điểm hạn chế của agile IT

Tuy nhiên, theo những ai đã thực hiện agile IT, thì nó cũng có những điểm hạn chế. Đó là: làm tăng chi phí và việc phát hiện/ngăn chặn các sự cố ít hiệu quả hơn. Có khoảng ¼ số người được hỏi (chiếm 26%) cũng chỉ ra rằng các giải pháp không được triển khai nhanh chóng.

Các dự án dài hạn vẫn còn là vấn đề cần được quan tâm

Nhìn chung, các dự án dài hạn sẽ trở nên biến mất dần, nhưng sự chuyển đổi sang agile IT đang ngày càng tăng. Để mà duy trì lĩnh vực công nghệ hiện nay, thì nhiều công ty đang cố gắng chuyển đổi sang agile IT với chỉ một vài dự án.

 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.techproresearch.com/