Xây dựng chức năng gửi Email trong ứng dụng Django

Lâu lâu rồi mó mần lại Django đổi gió tý. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn thực hiện xây dựng chức năng gửi Email trong ứng dụng Django. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Let’s go

Cài đặt project

Trước hết chúng ta cần tạo 1 dự án django, và bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách mở terminal lên và gõ lệnh sau:

Bây giờ chúng ta di chuyển vào thư mục dự án chúng ta vừa tạo

Tạo mới 1 app

Tiếp đến chúng ta tạo 1 app mới bằng lệnh sau:

Với lệnh trên chúng ta đã tạo thêm 1 thư mục send_email trong thư mục của dự án

Chỉnh sửa cài đặt của project

Trong bước này bạn hãy mở file settings.py, tiếp đó bạn thiết lập các thông tin này cho đúng cấu hình của bạn mong muốn

Trong khối INSTALLED_APPS bạn cần thêm dòng sau để sử dụng app send_email:

Sau khi thêm vào thì khối này có nội dung như sau:

Tiếp đến bạn thiết lập đường dẫn static file cho ứng dụng

Tạo urls

Chỉnh sửa url trong thư mục plc_email giống như này:

Sau đó bạn tạo thêm file urls.py trong thư mục send_email với nội dung file:

Thêm Views

Đi đến file views.py trong thư mục send_email và sửa thành:

Giải quyết mọi vấn đề trong Scalable Social Network – Đăng kí ngay!
Giải quyết mọi vấn đề trong Scalable Social Network – Đăng kí ngay!

Thêm templates

Bây giờ chúng ta tạo thư mục templates trong thư mục send_email. Sau đó tạo 2 file index.htmlsuccess.html trong thư mục templates vừa tạo. Nội dung file index.html:

Nội dung file success.html:

Chạy thử thôi!

Giờ thì chạy thử thôi nào

Vậy là chúng ta đã xây dựng xong chức năng gửi email trong ứng dụng Django. Hẹn gặp lại các bạn vào bài blog tiếp nhé.

Happy coding!

ITZone via Viblo

Chia sẻ bài viết ngay