WWW – World Wide Web là gì? Sự khác nhau giữa Internet và www?

Tram Ho

1. Internet là gì?

Internet là 1 mạng lưới các thiệt bị trên thế giới như máy tính, laptop, taplet…. được kết nối với nhau để chia sẻ thông tin, dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa quốc tế (giao thức IP hay gọi là IP protocol).

2. WWW – World Wide Web là gì?

www hay còn gọi là the web (mạng lưới toàn cầu) là:

 • Một không gian thông tin toàn cầu mà mọi người có thể truy cập (đọc và viết) trên www thông qua các thiết bị kết nối internet (điện thoại…).
 • Một hệ thống thông tin (infomation system) trên internet, nơi mà các document và các tài nguyên web (web resources – là các files thường được loaded trực tiếp bởi trình duyệt như: images, js, video…) được xác định bằng URL.
 • Cách rễ hiểu hơn là : www là 1 tập hợp các websites or web pages được lưu trữ trên các web servers.
 • Web pages trên www phải đc formatted ( định dạng ) bằng HTML và các web pages được kết nối với nhau bằng links đc gọi là hypertext or hyperlink or hypermedia và được truy cập qua giao thức HTTP.
  Tham khảo ở:
 1. https://vi.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
 3. https://www.javatpoint.com/what-is-world-wide-web

Hypertext

 • Hypertext là text (từ or cụm từ) được hiển thị trên các tài liệu hay trên các trang web, hypertext đó có tham chiếu (hyperlink) đến các tài liệu hay trang web khác hoặc tham chiếu đến các phần trong cùng 1 document (or 1 trang web) mà người dùng có thể truy cập ngay lập tức (VD: click vào text đó).
 • Hypertext là text cùng với hyperlink, tức là hypertext cho phép người dùng chuyển từ vị trí này đến vị trí khác bằng hyperlink.
 • hypertext là 1 phần của hypermedia vì hypermedia bao gồm text,image,audio,video… và text của hypertext thường là màu blue và có dấu gạch dưới khi hover vào nó.
 • Hypertext cũng đc gọi bằng thuật ngữ “Hypertext link” vì tất cả Hypertext đều bao gồm 1 link( liên kết ) đến 1 vị trí khác.
 • Các tài liệu Hypertext (Hypertext documents (cụ thể ở đây) – là document chứa hypertext links, items mà bạn có thể chọn để xem các topic or document khác và chúng thường được gọi là destination(đích đến) của links ) được kết nối với nhau bởi hyperlink.
  Các bạn xem hình ảnh cho nó rễ hình dung nha:

Ảnh minh họa 1:
Hypertext

Ảnh minh họa 2:
Hypertext

Hyperlink

 • Hyperlink hay đc gọi là link (tức là 1url) là 1 cái tham chiếu (references) đến data mà người dùng muốn xem. Khi click vào chúng sẽ chuyển user đến 1 phần nào nó trong cùng (or là ngoài ) 1 tài liệu hay web page nòa đó.
 • Hyperlink thường ẩn phía dưới text, image, graphic, audio, video… và highlighted khi user hover chuột trên nó. Hyperlink nó actived khi user click vào hypertext hay hypermedia.
 • Trong 1 web page khi hover vào 1 cái gì đấy mà con trỏ chuột chuyển từ mũi tên sang bàn tay và đôi khi có 1 tooltip hiện lên khi hover vào cái đấy thì cái đấy là hypertext or hypermedia có chứa hyperlink.

Hyperlink

Ví dụ 1:
Dưới đây text nào màu xanh là hypertext đang chứ hyperlink (url) của web pages khác và ôto là hypermedia đang chứa 1 hyperlink của page khác.
Ví dụ về hyperlink, hypertext, hypermedia

Ví dụ 2: