Làm việc với tệp trong C#

Tram Ho

1. Viết nhật ký vào tập tin

2. Kiểm tra mở rộng tập tin

3. Chuyển đổi Base64 thành hình ảnh

4. Chuyển đổi hình ảnh sang Base64

—– TIẾP TỤC —-

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo