Webpack từ A đến Á: Webpack multiple file types per entry

Tram Ho

Webpack từ A đến Á cùng kentrung

Ở bài trước chúng ta đã học được cách tạo được nhiều output từ nhiều key entry, mỗi key là một file. Bài hôm nay chúng ta sẽ học cách nhập nhiều file cho mỗi key entry. Hãy làm một ví dụ, chúng ta đang code trang chủ và trang này load hai file home.jsslider.js. Như vậy ta cần tạo một key entry nhận hai file JS này và gộp chúng lại làm một file JS duy nhất.

1. Chuẩn bị file

Tạo file src/home.js như sau:

Tạo file src/slider.js

2. Cấu hình Multiple file types per entry

Code file webpack.config.js ban đầu

Ta thấy với key entry ban đầu thì hiện chỉ nhận một file đầu vào, giờ để key entry này nhận nhiều file thì ta cần chuyển nó sang mảng các string là xong

Chạy lại webpack với npm run dev để áp dụng cấu hình mới. File output xuất ra main.js là gộp của hai file home và slider. Trang dist/index.html ta chỉ cần gọi file main.js là xong. Mở file html này lên mà thấy hai log như này là ok

3. Tổng kết file webpack.config.js


Bài viết đến đây là hết, hi vọng với bài viết này các bạn đã thêm được nhiều kiến thức bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo